Užsisakyti naujienas.

 2014-06-08  SKAUDI NETEKTIS

 

Dėl skaudžios netekties, žuvus EDITAI RUKŠTELIENEI,

nuoširdžiai užjaučiame vyrą Saulių, dukrą, sūnų ir artimuosius.

 

Edita buvo sveikatos puoselėtoja, ajurvedos pasekėja, dvasingumo ieškotoja,

mylima Akademijos draugė.

Pasimelskime už ją, paprašykime Dievo malonės jos sielai.

 

Ajurvedos Akademija

 
grįžti
      © Ajurvedos Akademija, 2006  |  dizainas: K.Žukas